Області застосування тканинних компенсаторів

 • в трубопроводних системах при температурах до 1000оС і при тисках до 0,1мПа ( 1бар ізб);
 • При великих вісьових переміщеннях, а також при одночасно діючих зсувних і кутових деформаціях;
 • У порівнянні з металевими чи гумовокордовими, знаходять переважне застосування там, де необхідні великі та складні переміщення на невеликому монтажному просторі.

Такі експлуатаційні умови зустрічаються головним чином:

 • на теплових енергетичних станціях (на вугіллі, газі чи на рідкому паливі) і на атомних електростанціях;
 • на установках з використанням газових турбін;
 • на хімічних заводах;
 • на ДЕНОКС-обладнанні (селективне каталітичне зниження окисів азоту);
 • на сміттєспалювальних заводах и газоочисних спорудах;
 • на нафтопереробних і нафтохімічних заводах;
 • на цементних заводах і на заводах з видобутку та переробці кальцію;
 • в целюлозно-паперовій промисловості;
 • на металургійних заводах і виробництвах з застосуванням індустріальних печей;
 • на установках по кліматизації, пилоуловленню та фільтрації;
 • на лакокрасочних установках і сушильних агрегатах;
 • при будівництві димових, вентиляційних і інших труб і камінів.

Тобто практично всюди, де протікають теплі чи гарячі гази.

 

Критерії для підбора та розрахунків тканинних компенсаторів

Розміри та умови застосування тканинних компенсаторів в різних типах установок і обладнання

цілком індивідуальні, як індивідуальне саме обладнання та побажання замовників. Тому неможливо запропонувати якісь стандартні, "каталожні" компенсатори. Всі компенсатори виробляються згідно з техніченими умовами та побажаннями замовника, буквально зшиті за міркою.

 

Основні критерії, які повинні бути враховані при проектуванні компенсаторів.

Вони допоможуть швидкому та оптимально конструктивному рішенню проекта:

Місце установки: в приміщенні, на вулиці, наскільки доступне місце установки, а також місце наступного експлуатаційного обслуговування та контролю за станом компенсатора.

Робоча (транспортуєма) середа: це вирішальний параметр при виборі складу материалів. Значно полегшує пошук конструктивного рішення також наявність даних про точку роси (виникнення конденсата), вплив хімічних речовин. Оптимально було б вказати хімічний состав рабочого середовища.

Вміст твердых частинок у складі середовища: значним чином впливає як на склад матеріалів компенсатора (вид покриття, його товщина), так и на його конструкцію, наприклад в частині відповідних сталевих деталей, дефлекторів. При цьому якнайважливішими є показники вмісту твердих частинок в рабочому середовищу: їх кількість (мг/м 3), зернистість і напрямок течії (вверх, вниз).

Температури: також як і дані про робоче середовище, вирішальним чином впливають на склад шарів і матеріалів. Точні дані щодо робочої температури, температури навколишнього середовища, температури на поверхні компенсатора, температури в місцях його кріплення до металевих частин, імовірні аварійні температури дозволять розробити проект компенсатора, «зшитий за міркою» без зайвого неефективного запасу.

Тиски: подібно температурним даним, необходні також максимально точні дані щодо величин тиску: надлишковий тиск, розріження (нормальне, максимальне), коливання тиску, одиничні удари тиску, значення випробувального тиску.

Деформації: визначення видів деформацій - вісьові, зсувні, кутові, їх поєднання, частоти. Все це впливає на конструктивні розміри компенсатора, а також на потребуємі монтажні розміри.

Швидкості робочої середи: впливають не тільки на склад шарів і материалів самого компенсатора, але і на конструкцію та матеріали металевих частин. В любому випадку при швидкостях вище 10м/сек рекомендуємо застосовувати направляюче крило, внутрішню захисну трубу для захисту м’яких частей компенсатора, котрі знизять втрати тиску та будуть перешкоджати виникненню небажаних завихрень.